Sportskompaniet leverer Waterwell som en del av deres løsninger til treningssenter i Norge. Målsettingen er å komme inn på 50% av treningssentrene og på sikt også introdusere konseptet i flere land. Waterwell ser for seg et fruktbart og langt samarbeid med Sportskompaniet.